3. november åpner vi offisielt vårt vertikalproduksjonsanlegg med bransjen til stede