Produkter

Viken Gartneri

Vi har gjennom generasjoner opparbeidet oss erfaring og kompetanse på mange sorter grønnsaker, både ute og i veksthus. Å dyrke grønnsaker , å produsere mat som vi vet er en viktig kilde i et sunt kosthold, er en stor glede og gir inspirasjon. Vi tilstreber å skape de beste dyrkingsforhold som gir friske og gode urter og salater, og samtidig ta gode valg for å hensynta miljøet.

Naturlig

Vi benytter verken kjemiske plantevernmidler eller sprøytemidler i veksthusproduksjonen.

Derimot bruker vi biologisk plantevern i form av snylteveps og andre nyttedyr som naturlig bekjemper planteskadegjørere som lus og trips.Når luftelukene er åpne på sommeren, så kan vi ikke unngå at bladlusa finner veien til aromtatiske urteplanter. Istedet for at de får fotfeste i veksthuset, tar snyltevepsen seg av jobben.

Vi bruker rent 100% rent drikkevann fra den lokale drikkevannskilden på Frosta.Vannet blir resirkulert.

Sola er kilden til alt liv på jorda! Sollyset gir varme og gode vekstforhold for plantene, men mest av alt er sollyset nødvendig for fotosyntesen. Fotosyntesen er en prosess som får planter og trær til å vokse, og som produserer oksygen. Derfor sørger vi for å utnytte all energi vi kan få fra sola.

Våre produkter