Om oss

Gård og gartneri

Viken Gartneri Frosta eies og drives av ekteparet Ragnhild og Jonas Viken, og sønnen, Karl Martin. På gården Viken Østre, plassert midt i et av Norges
frodigste jordsmonn, produseres det årlig store mengder friske, naturlige salater og krydderurter.

Hele anlegget omfatter 15 000 kvadratmeter, og det første drivhuset ble bygget i 1998. Profesjonell grønnsaksproduksjon på Viken strekker seg over 100 år
tilbake i tid, og samme familie har drevet gården helt siden 1700-tallet.

Jonas og Ragnhild Viken

Vi forvalter med omhu den nedarvete kunnskapen som historien gir oss. Fordi selv om vi er et moderne gartneri, bygger våre dyrkingsmetoder på naturlige
vekstbetingelser. Sammen med dyktige fagfolk sørger vi derfor for at produktene våre stelles med både omsorg og tålmodighet. Det må til for å at alle smaksstoffene får rikelig med tid til å utvikle seg. Da får også produktene
den kvaliteten og smaken som kjennetegner grønn, bærekraftig mat produsert på Viken Gartneri Frosta.

Vi som jobber på Viken Gartneri Frosta gjør det fordi vi har en iboende kjærlighet til faget vårt. For oss oppleves det å bruke opparbeidet kunnskap til å drive jorda og produsere grønnsaker og urter som svært meningsfylt – både personlig og i et større bilde.

FN har nemlig bestemt at alle, inkludert Norge, er
nødt til å bidra for at verden skal nå bærekraftmålene. Derfor er vi stolte av å være en del av løsningen gjennom å produsere bærekraftig mat lokalt.

Yrkesstoltheten vår gjør oss også til innovatører med klare mål: Å bedre smaken på maten vi produserer og å redusere vårt klima-avtrykk mens vi gjør det. Det betyr at rutiner som var gode nok i går, nesten alltid kan justeres og bli litt bedre i dag. Eller så kan de erstattes av noe helt nytt i morgen.

Jonas og Ragnhild Viken

Vår filosofi

Bærekraft

Vi er opptatt av at vår produksjon skal være bærekraftig. Les mer her

Energiforbruk

Vi jobber for å bruke minst mulig energi i vår produksjon. Les mer her

Sprøytefritt

Vi bruker ingen sprøytemidler i våre veksthus. Les mer her

Iveren etter å tørre å tenke nytt har gjort Viken Gartneri Frosta til en pioner i norsk landbruk. Det gjelder både utvikling av produkter og infrastruktur. Bare se her:

Grønne Folk ble til fordi vi så oss lei av at grønnsaker med feil størrelse eller form sorteres vekk, selv om smak og næringsinnhold er som det skal være. Å bruke hele råvaren er viktig for å redusere matsvinnet og bedre klimaet vårt. Derfor utviklet vi i samarbeid med kokk Bjørnar Buserud og sønnen vår Jørgen merkevaren Grønne Folk, som består av flere ulike produkter med ulike typer grønnsaker fra gårdene rundt oss.

Energieffektiv produksjon handler om å optimalisere kombinasjon av temperatur, vann og lys.  Det finnes to ulike måter å gjøre det på; tradisjonelt og vertikalt landbruk. Tradisjonelt landbruk er vanlige drivhus, mens vertikalt landbruk er matplanter som dyrkes uten naturlig sollys i mange etasjer. På Viken Gartneri Frosta har vi som første norske produsent utviklet en ny teknologi som kombinerer de to. Ved å ta vare på og gjenbruke overskuddsvarme fra produksjonen vår på mer effektiv måte, reduseres energibruken og klimaet skånes.

Sertifisert produksjon  ISO 22000

Viken Gartneri er sertifisert etter ISO FSCC 2200 – Sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet. Et FSSC 22000-sertifikat er et bevis på virksomhetens evne til å utføre aktivitetene sine på en måte som ivaretar mattryggheten. Sertifikatet viser også at virksomheten har iverksatt tiltak for å forebygge matsvindel og eksterne trusler. Les mer her

Historie

1998:

Viken Gartneri Frosta bygger sitt første drivhus

2013:

ISO-sertifisert (ISO 22000)

2016:

Viken Gartneri mottar prisen som «Årets leverandør» av Bama

Vårt team

Ragnhild Viken

Produktutvikler
Tlf: 48 00 02 35
Epost: ragnhild@vikengartneri.no

Karl Martin Viken

Jonas Viken

Karl Martin Viken

Ragnhild Viken

Produktutvikler
Tlf: 48 00 02 35
Epost: ragnhild@vikengartneri.no

Jonas Viken