Vi tar miljø på alvor

Ingen plantevernmidler

Naturlige vekstforhold

Rent vann

ISO serifisert

Hjertesalat fra viken Gartneri på Frosta
Basilikumspirer fra Viken Gartneri på Frosta
Miljøvennlig emballasje fra Viken Gartneri på Frosta
Viken Gartneri bruker miljømerket emballasje
Småplanter som vokser i vertikalanlegg

ISO sertifisering

Viken Gartneri er sertifisert etter ISO FSCC 2200 – Sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet. Et FSSC 22000-sertifikat er et bevis på virksomhetens evne til å utføre aktivitetene sine på en måte som ivaretar mattryggheten. Sertifikatet viser også at virksomheten har iverksatt tiltak for å forebygge matsvindel og eksterne trusler. Les mer her

Hjertesalat fra viken Gartneri på Frosta

Biologisk plantevern

Her på Viken Gartneri bruker vi biologisk plantevern i veksthusene våre i form av snylteveps og andre nyttedyr som naturlig bekjemper planteskadegjørere som lus og trips.Når luftelukene er åpne på sommeren, så kan vi ikke unngå at bladlusa finner veien til aromtatiske urteplanter. Istedet for at de får fotfeste i veksthuset, tar snyltevepsen seg av jobben. Les mer her

Basilikumspirer fra Viken Gartneri på Frosta

Miljømerket emballasje

Vi bruker emballasje som er av resirkulert materiale så langt mulig, alt er resirkulerbart.  Viken Gartneri er medlem i Grønt Punkt Norge og Klimapartnere

Miljøvennlig emballasje fra Viken Gartneri på Frosta

Rent vann

Vannet vi bruker i produksjonen vår, leveres av Frosta Vassverk, og kommer fra Frostas drikkevannkilde, Hovdalsvatnet. Vannet vi bruker i produksjon holder høy kvalitet da det er samme vann vi bruker som drikkevann.

For å nyttigjøre oss det gode vannet og samtidig ikke sløse, bruker vi det samme vannet flere ganger. Vannet renses i anlegget og brukes på nytt.

Viken Gartneri bruker rent vann fra Frostas drikkevannskilde

Energieffektiv produksjon

Energieffektiv produksjon handler om å optimalisere kombinasjon av temperatur, vann og lys.  Det finnes to ulike måter å gjøre det på; tradisjonelt og vertikalt landbruk. Tradisjonelt landbruk er vanlige drivhus, mens vertikalt landbruk er matplanter som dyrkes uten naturlig sollys i mange etasjer. På Viken Gartneri Frosta har vi som første norske produsent utviklet en ny teknologi som kombinerer de to. Ved å ta vare på og gjenbruke overskuddsvarme fra produksjonen vår på mer effektiv måte, reduseres energibruken og klimaet skånes.

Småplanter som vokser i vertikalanlegg

Hybridproduksjon – symbiose mellom tradisjonell veksthusproduksjon og vertikaldyrkning

Ved å vertikaldyrke tidlig i produksjonsprosessen frigjør vi 30% i veksthusene for ny produksjon, samtidig som energiforbruket bare øker med 8%

Les mer...

Har du spørsmål om vår miljøprofil?

Åpningstider

Man – Fre: 0800 – 1600

Adresse

VIKEN ØSTRE GARTNERI

7633 Frosta