Sammen skaper det en symbiose hvor vi får en effektiv produksjon