Grønnsaker

Vi er et moderne gartneri, men våre dyrkingsmetoder bygger på naturlige vekstbetingelser hvor plantene får tid til å spire og gro. Våre grønnsaker holder høy kvalitet og har renhetsgaranti – på samme måte som alle andre av våre produkter.